Anaerobik Çürütme

Anaerobik Çürütme

Anaerobik sindirim, biyogaz ve biyo gübreleme yapmak için hayvan veya yiyecek atıkları gibi organik maddelerin parçalanması sürecidir. Bu işlem, anaerobik sindirici adı verilen kapalı, oksijensiz bir tankta oksijen yokluğunda gerçekleşir.

Önerdiğimiz teknoloji çözümleri güvenilir, verimli ve esnektir, çok çeşitli farklı hammadde girdilerini işleme kapasitesine sahiptir. AD teknolojisi, organik atığın yeşil enerjiye dönüştürülmesine olanak tanıyarak olası bir bertaraf maliyetini gelir akışına dönüştürür, böylece sürdürülebilir iş geliştirirken ithal enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Stratejik ortaklıklar ve entegre çözümler geliştirme konusundaki uzmanlığımız sayesinde Ecosystem, ilk tasarım sürecinden başarılı sistem operasyonlarına kadar anaerobik çürütme ve kompostlama sistemleri için anahtar teslim projeler sunabilmektedir. Hizmetlerimiz hem belediye hem de endüstriyel sektörler için geçerlidir ve projelerimiz tamamen performans garantileri ile desteklenmektedir.

Yorum yapın