Atık Isı Geri Kazanım & Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Atık Isı Geri Kazanım & Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Gelecek nesiller için çevreyi korumak için özellikle atık malzemelerin ve atık enerjinin kaynak olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

TRANSTERM Endüstriyel Enerji A.Ş., enerji alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip uzmanlardan oluşan güçlü bir teknik ekibe sahiptir. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atıktan enerji çözümleri alanlarında uzman bir şirkettir.

Bu sebeple, çok çeşitli alanlarda yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyoruz: kombine ısı ve enerji, biyogaz tesisleri, çöp gazı tesisleri, atık ısı geri kazanım tesisleri ve daha fazlası.

Stratejik ortaklıklar ve entegre çözümler geliştirme konusundaki uzmanlığımız sayesinde TRANSTERM Endüstriyel Enerji A.Ş., ilk tasarım sürecinden başarılı sistem operasyonlarına kadar yenilenebilir enerji sistemleri için anahtar teslim projeler sunmaktadır. Projeleri geliştirmenin yanı sıra, onları finanse ediyor, uyguluyor, inşaatı üstleniyor ve tamamlandıktan sonra işletme ve bakımla ilgileniyoruz.

Tek bir ekipmana veya teknoloji sağlayıcısına bağımlı değiliz, böylece müşterilerimize her zaman onların özel ihtiyaçlarına uygun, mevcut en iyi teknolojiyi sunduğumuzdan emin olabiliriz.

Hizmetlerimiz hem belediye hem de endüstriyel sektörler için geçerlidir ve projelerimiz tamamen performans garantileri ile desteklenmektedir.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri (CHP)

Kombine ısı ve güç (CHP), kullanılabilir ısı ve güç (elektrik) üretimini tek ve yüksek verimli bir süreçte birleştirir. CHP elektrik üretirken bu süreçte üretilen kullanılabilir ısıyı da yakalar. Bu, büyük miktarda ısının boşa harcandığı geleneksel elektrik üretme yöntemlerine göre çok avantajlıdır. Günümüzün kömür ve doğalgazla çalışan elektrik santrallerinde, tüketilen toplam enerjinin üçte ikisine genellikle soğutma kulelerinden yükselen bir buhar bulutu olarak israf edilmektedir.

 

Trijenerasyon, elektrik, ısı ve soğutma sağlamak için bir CHP ünitesinin bir absorpsiyonlu soğutucu ile birlikte kullanılmasıdır. Sürekli veya mevsimsel soğutma talepleri olan binalar, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için uygun maliyetli ve düşük karbonlu bir yol olarak trijenerasyonu kurabilir.

Atık ısı geri kazanımı Sistemleri (WHR)

 

Boşa harcanan ısının yakalanması ve dönüştürülmesi ile elektrik üretilmesidir.

Artan enerji fiyatları ve sera gazları ve CO2 emisyonları ile ilgili küresel endişeler, tüm alternatif enerji kaynaklarına yönelimi tetiklemektedir. Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yaygın olarak tanınan alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra, atık ısı geri kazanımında büyük bir potansiyel vardır.

Toplam enerji tüketiminin yaklaşık %30’u endüstriyel kullanımda tüketiliyor. Sanayi enerji tüketiminin %  20- 50’sinin atık ısı olarak atmosfere bırakıldığı tahmin edilmektedir. Bu atık ısının geri kazanılması ve elektriğe dönüştürülmesi ekonomik olarak mümkündür.

Endüstriyel Süreçler Isıtma için Petrol, Gaz, Kömür veya elektrik kullanır. Fırınlar, Isıtıcılar, Kazanlar, Dönüştürücüler (Reformer), Reaktörler, Kireç fırınları (klin) vb.  Bu prosesler egzoz baca gazı yoluyla atmosfere ısı verir. Yüksek sıcaklıktaki egzoz gazları (> 300 ° C), CHP teknolojileri kullanılarak ön ısıtma veya kojenerasyon işleminde halihazırda kullanılmaktadır. Ancak daha düşük sıcaklıktaki egzoz gazları da geri kazanılabilir ve elektriğe dönüştürülebilir.

WHR Sistemleri teknolojisi, termik santrallerin temelini oluşturan klasik termodinamik çevrimi olan Rankine çevrimi dir. Bu termodinamik döngü bir çalışma sıvısı tarafından gerçekleştirilir. Uygun teknoloji seçimi pek çok değerlendirme kriteri analiz edilerek Steam Rankine Cycle (SRC) yada Orcanic Rankine Cycle (ORC) teknolojisi olarak belirlenir.

Çelik endüstrisi, Cam endüstrisi ve Çimento sektörü ve Gübre üretim fabrikaları için idealdir.

Anaerobik Çürütme

Anaerobik sindirim, biyogaz ve biyo gübreleme yapmak için hayvan veya yiyecek atıkları gibi organik maddelerin parçalanması sürecidir. Bu işlem, anaerobik sindirici adı verilen kapalı, oksijensiz bir tankta oksijen yokluğunda gerçekleşir.

Önerdiğimiz teknoloji çözümleri güvenilir, verimli ve esnektir, çok çeşitli farklı hammadde girdilerini işleme kapasitesine sahiptir. AD teknolojisi, organik atığın yeşil enerjiye dönüştürülmesine olanak tanıyarak olası bir bertaraf maliyetini gelir akışına dönüştürür, böylece sürdürülebilir iş geliştirirken ithal enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Stratejik ortaklıklar ve entegre çözümler geliştirme konusundaki uzmanlığımız sayesinde Ecosystem, ilk tasarım sürecinden başarılı sistem operasyonlarına kadar anaerobik çürütme ve kompostlama sistemleri için anahtar teslim projeler sunabilmektedir. Hizmetlerimiz hem belediye hem de endüstriyel sektörler için geçerlidir ve projelerimiz tamamen performans garantileri ile desteklenmektedir.

Biokütle

Biyokütle, odun kalıntılarına bol erişim ve doğal gaza çok az erişim olan bölgelerde önemli tasarruflar sağlayabilen yenilenebilir bir kaynaktır.Uzmanlarımız, tüm uygulama gereksinimlerinizi karşılayan optimum teknolojiyi seçmenize yardımcı olurken aynı zamanda genel yatırım maliyetlerini en aza indirir.Enerji performansı projelerine biyokütleyi dahil ediyor ve müşterilerimize biyokütle tedarikçilerini seçme ve uygun tedarik sözleşmelerini müzakere etme konusunda yardımcı oluyoruz.