Hakkımızda

Hakkımızda

TRANSTERM Endüstriyel Enerji A.Ş., endüstri tesislerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri alanında hizmet vermektedir. Enerji sorunlarını ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı oluyoruz. Kapsamlı analizlere dayanarak çözümler geliştiriyor ve enerji verimlilik projeleri tasarlıyoruz. Projeleri finanse ediyor, uyguluyor ve yönetiyoruz. Ayrıca tüm ilişkili teknik riskleri ve enerji tasarrufu sağlama sorumluluğu alıyoruz.

Temel Faaliyet Konularımız;

• Enerji etüt ve danışmanlık hizmetleri,

• Enerji verimliliği uygulamaları

• Yenilenebilir enerji sistemleri/projeleri danışmanlık, kurulum ve işletilmesi

TRANSTERM Endüstriyel Enerji A.Ş., endüstri standardının üstünde ve ötesinde çalışır, en düşük teklifi veren tipik yaklaşımdan ziyade, projeyi en büyük net bugünkü değer (NPV) ile ölçülen uzun vadeli değerle teslim etmeyi taahhüt eder.

Enerji verimliliğini kendi başına bir enerji kaynağı olarak ele alıyoruz. Deneyimli ekibimiz ile, verimliliği artıran ve israfı ortadan kaldıran çözümler tasarlamak, uygulamak ve garanti altına almak için çalışıyoruz.

Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, daha yeşil bir gelecek, daha düşük CO2 emisyonları ve daha düşük enerji maliyetleri için somut sonuçlar veren sürdürülebilir projeler geliştiriyor, finanse ediyor ve uyguluyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyor ve enerji verimliliğini maksimize ediyoruz.

TRANSTERM Endüstriyel Enerji’nin operasyonları, enerji verimliliği ve etkilediği her şey hakkında endişelenmeden kar hanenizi büyütmeye odaklanabileceğiniz anlamına gelir.