Yetki Belgesi

Yetki Belgesi
Şirketimiz, enerji verimliliği alanında Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri vermek üzere SANAYİ sektörü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir. 
 
Tabi olduğumuz mevzuat: 
  • 02 Mayıs 2007 tarihli ve 26510  sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 
  • 27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmetmelik
  • 25 Temmuz 2012 tarihli 28364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum Ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ