Diğer Finansal Çözümler ve Garantilerimiz

Diğer Finansal Çözümler ve Garantilerimiz

Enerji verimliliği projelerinde, ön maliyet lerin ve diğer finansman engellerinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için özel finansman mekanizmaları mevcuttur. Bu finans mekanizmaları temelde enerji tasarrufunun kanıtlanması prensibine dayanmaktadır. Ülkemizde ‘ Ölçme Doğrulama Uzmanı’ eğitimleri yapılmaktadır. Enerji performans sözleşmeleri sertifikalı Türk mühendisler tarafından doğrulanabilmektedir. TRANSTERM Endüstriyel Enerji A.Ş., deneyimli ekibi ile performansı garanti edecek projeler geliştirmekte ve teknik ve idari tüm konularda hizmet verilmektedir.

• Enerji Performans Sözleşmesi (Energy Performance Contracting): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmedir. Bir enerji hizmeti şirketi, müşterinin tesislerindeki verimli ekipmanlarının kurulumunu ve bakımını koordine eder ve ilgili enerji tasarruflarından yatırırım finanse edilir.

• Finansal Kiralama (Leasing): Müşterinin enerji verimliliği ekipmanını doğrudan satın almadan kullanmasına olanak tanıyan basit bir finansman yapısıdır.

• Enerji Verimliliği için Özel Finansman: Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa Komisyonu arasındaki ortak bir anlaşmadır. Enerji verimliliğini artıran projelere yapılacak yatırımlar için özel finansmanı artırmayı hedeflemektedir. Bu Avrupa aracı, aracı bankaların enerji verimliliği projeleri için kredi programları geliştirmelerine ve sunmalarına yardımcı olmaktadır.

• Turseff (Turkey Private Sector Sustainable Energy Finance Facility) Programı: Turseff (Türkiye Özel Sektör Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Tesisi) programı da enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi finanse etmek için KOBİ’lere özgü Türkiye’deki yatırımlar için EBRD fonudur. Program, katılımcı bankalar sayesinde kredi sağlayabilir. 10 yıla kadar vadeli ve 6 ila 12 ay ödemesiz kredi sağlanmaktadır.

  The Midseff Program (Turkish Mid-size Sustainable Energy Financing Facility) Programı:

Midseff Programı  Türkiyedeki orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek için EBRD tarafından sağlanan ve  Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir fondur.