Verimlilik Artırıcı Projeler

Verimlilik Artırıcı Projeler

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atık enerjinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR


Elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri,  500 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzeri olan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odası veya  sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler.

Başvuru Dönemi
Yıl içinde sürekli başvuru

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

 

• Bakanlık veri tabanına (EnVer Portalı) kayıt

• Sertifikalı Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi veya

   hizmet satın alınması

• Türkak tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan

   alınan ISO 50001