Atık ısı geri kazanımı Sistemleri

Atık ısı geri kazanımı Sistemleri

Boşa harcanan ısının yakalanması ve dönüştürülmesi ile elektrik üretilmesidir.

Artan enerji fiyatları ve sera gazları ve CO2 emisyonları ile ilgili küresel endişeler, tüm alternatif enerji kaynaklarına yönelimi tetiklemektedir. Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yaygın olarak tanınan alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra, atık ısı geri kazanımında büyük bir potansiyel vardır.

Toplam enerji tüketiminin yaklaşık %30’u endüstriyel kullanımda tüketiliyor. Sanayi enerji tüketiminin %  20- 50’sinin atık ısı olarak atmosfere bırakıldığı tahmin edilmektedir. Bu atık ısının geri kazanılması ve elektriğe dönüştürülmesi ekonomik olarak mümkündür.

Endüstriyel Süreçler Isıtma için Petrol, Gaz, Kömür veya elektrik kullanır. Fırınlar, Isıtıcılar, Kazanlar, Dönüştürücüler (Reformer), Reaktörler, Kireç fırınları (klin) vb.  Bu prosesler egzoz baca gazı yoluyla atmosfere ısı verir. Yüksek sıcaklıktaki egzoz gazları (> 300 ° C), CHP teknolojileri kullanılarak ön ısıtma veya kojenerasyon işleminde halihazırda kullanılmaktadır. Ancak daha düşük sıcaklıktaki egzoz gazları da geri kazanılabilir ve elektriğe dönüştürülebilir.

WHR Sistemleri teknolojisi, termik santrallerin temelini oluşturan klasik termodinamik çevrimi olan Rankine çevrimi dir. Bu termodinamik döngü bir çalışma sıvısı tarafından gerçekleştirilir. Uygun teknoloji seçimi pek çok değerlendirme kriteri analiz edilerek Steam Rankine Cycle (SRC) yada Orcanic Rankine Cycle (ORC) teknolojisi olarak belirlenir.

Çelik endüstrisi, Cam endüstrisi ve Çimento sektörü ve Gübre üretim fabrikaları için idealdir.

 

 

Yorum yapın