Atık Isı Geri Kazanımı Yatırımları

Atık Isı Geri Kazanımı Yatırımları

Endüstriyel tesisler için enerji maliyetlerinin önemli olduğu ve uygun maliyetli enerji tasarrufu sağlayan Atık ısı geri kazanımı (WHR) teknolojilerine yatırım yapılarak bu maliyetlerin azaltılabileceği bilinir. Ancak, finansmanın sağlanması ile ilgili bir dizi engelle karşılaşılır.

Türkiye’de uygulanan klasik modelde, WHR yatırımları genellikle şirketin öz kaynakları veya borçlanma yoluyla yapılmaktadır. Finans kurumları, diğer yenilenebilir enerji yatırımlarında olduğu gibi WHR yatırımından elde edilen tasarrufun temlik edildiği model ile finansman sağlamamaktadır.

Dünyada uygulamaları yapılan enerji verimliliğinden elde edilen tasarrufu kullanarak, finansmanın sağlanması modelinin ülkemizde teknik, hukuki ve finansal altyapısı oluşmaktadır. Ayrıca, Enerji Verimliliği Destekleri ile WHR yatırımın projelerinin geliştirilmesi önemli maliyet tasarrufları sağlayacaktır.

Mevcut Destek ve Krediler

  • Şartları sağlayan şirketler her biri max. 5 Milyon TL tutarında 5 proje için başvuru yapabilmektedir. %30 oranında hibe desteği ile 7.5 Milyon TL hibe destek almak mümkündür.
  • WHR Projeleri, yatırım yerine bakılmaksızın  “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel teşvik desteklerden yararlanmaktadır.

  • Üçüncü taraf finansmanı ile ESCO modeli ve Uluslararası Kalkınma Finansmanından faydalanılabilmektedir.

Yorum yapın