Termik Santrallerde Enerji Verimliliği

Termik Santrallerde Enerji Verimliliği

Fosil yakıtlı enerji santralleri için gerekli olan fosil yakıtların bulunabilirliği azalmakta ve maliyetleri hızla artmaktadır. Ek olarak, çevresel hususlar santralleri CO2 emisyonlarını azaltmaya zorlamaktadır. Bu koşullar altında, işletmedeki santrallerin verimliliğini artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için düzenli olarak enerji etütleri yapılmalı, iç tüketimleri ve ‘heat rate ( kcal/kWh) oranları denetlenmelidir.

 Enerji Verimliliği Mevzuatı uyarında termik santrallerin yapması gereken işlemler ve mevzuat detayı aşağıda verilmiştir. 

TERMİK SANTRALLER İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI UYARINCA ZORUNLU OLAN EYLEMLER:

 • Enerji Yöneticisi bulundurumak,
 • Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak, 
 • TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurmak.

 MEVZUAT DETAYI:

 • Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023)_(25/02/2012 tarihli ve 28215 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
 •  Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı_(02/01/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
 •  Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik_(2011 yılında yürürlüğe girmiş, 25/01/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak değişiklik yapılmıştır.)

 ÖRNEK ENERJİ ETÜT ÇALIŞMAMIZ:

Şirketimiz EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali Enerji Etüdünü tamalamış olup, aşağıda belirtilen çalışmalar/konular rapor edilmiştir.

 • Ana ünitelerin verimlilik hesapları,
 • Çeşitli türdeki kayıpların miktarı, kayıpları hesaplamak için kullanılan enstrümanların ayrıntıları/hesaplama formülleri,
 • Santralin atık enerji potansiyeli, atık enerjinin değerlendirme önerileri,
 • Verimlilik artırıcı proje önerileri,
 • Uluslararası Ölçme Doğrulama Protokolü (www.evo-world.org) bazında ölçüm planına baz olacak analizler.

Yorum yapın